• image

各種雷射雕刻滾輪

用途: 紙業.布業.塑膠壓花
原料: 無縫鋼管.鋼心
直徑: Ø60 mm-Ø500 mm
長度: 200 mm-5000 mm

其他產品

 • image

  壓花.壓光滾輪

 • image

  壓花滾輪

 • image

  銅版紙壓光滾輪

 • image

  各種壓花滾輪

 • image

  壓光尼龍滾輪

 • image

  雷射模壓膠輪

 • image

  各種壓花.壓光滾輪

 • image

  壓花機械

 • image

  壓光機械